Türkçe

Biz, Almanca konuşulan bölgeden gelen ve bu bölgede mücadele eden anarko-komünist bir örgüt olan “die plattform” uz. Amacımız, her türlü baskının üstesinden gelmek ve anarşist komünizm temelinde egemenlik, sınıf veya devlet olmayan bir toplum inşa etmektir.

Bu toplum için mücadeleyi ilerletmek adına 2019 yılının başında “die plattform” adı altında bir araya geldik. Şu an itibariyle, çeşitli şehirlerde yerel grupların yanı sıra, kendi şehir veya bölgelerinde henüz yerel bir grup oluşturamayan kuruluşumuzun tüm üyelerini bir araya getiren bölgeler üstü bir grup var.

Anarko-komünistler olarak, özgürleşmiş bir toplum vizyonumuza yönelik uzun vadeli sosyal değişimin anahtarının ücrete bağımlı sınıfın sosyal hareketlerinde yattığına inanıyoruz.

Aşağıdan gelen bu toplumsal hareketlerde, yaşam koşullarının somut olarak iyileştirilmesi için: yüksek kiralara ve soylulaştırmaya karşı duran, ataerkilliğe ve bitmeyen kadın cinayetlerine karşı örgütlenen, iklimimizin ve gezegenimizin kapitalist yıkımına karşı direnen ve devletin ve toplumun geri kalanındaki gündelik ırkçılığa kararlılıkla karşı çıkan insanlar bir araya gelir.

Zamanımızın toplumsal hareketlerine iyi örgütlenmiş bir anarşist güç olarak dahil olmak istiyoruz ve sınıfımızın insanlarıyla yan yana, ortak çıkarlarımız için mücadeleyi ilerletmek istiyoruz.

Toplumsal devrim sadece hala mümkün değil. Gerekli – ama hiçbir yerden çıkmayacak. Ücretli emeğin dayatılması, yüksek kiraların neden olduğu artan yerinden edilme, Akdeniz’deki binlerce ölü mülteci, toplumun sağa kayması, her geçen gün daha da kötüleşen iklim krizi ve yukarıdan sürekli, acımasız sınıf mücadelesi… Bunun için sıkı çalışmak için birçok neden var. Kesinlikle kolay olmayacağı için: Hadi birlikte yapalım!

Bir organizasyon olarak etkin bir şekilde çalışabilmek için, mevcut sosyal koşulların ortak bir analizini, ortak bir politik temeli ve ortak bir stratejik anlayışı gerçekleştirmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılının başında yayınladığımız ilk metnimizle bunun temelini attık.

Devletin ve kapitalizmin son özgürlük kalıntılarını ve kendi kaderini tayin hakkını korumak için sadece savunma mücadeleleri vermeye devam etmekten bıktık.

Geleceğin, herkes için özgürlük için mücadeyle ilgili olmasını istiyoruz.
Tıpkı anarşizmin hâlâ bir toplumsal hareket olduğu günlerde olduğu gibi.
Mevcut sefalete karşı gerçekçi, devrimci bir bakış açısı istiyoruz.

Merak ediyorsanız, girişimimiz ve bunları yanıtlama girişimlerimiz hakkında sık sorulan soruları içeren küçük bir SSS oluşturduk.

Baskı ve tahakkümün olmadığı bir topluma giden yolda ilerlemek isteyenler için, bu sistemle henüz uzlaşmayanlar için bir “die plattform” uz.

Bu yolda bize katılmak isterseniz, bize yazın veya yerel yapılarımızla doğrudan iletişime geçin.

Almanca konuşulan bir ülkeden değilseniz, ancak yine de kuruluşumuzla ilgileniyorsanız veya bizimle çalışmak istiyorsanız, lütfen uluslararası iletişim için e-posta adresimizle iletişime geçin.